• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
Informasjon

Oppdatering fra kommuneoverlegen

Følgende rapport om gjennomførte tester og smittesituasjonen i Nesseby er mottatt fredag kveld.
 

Teksten nedenfor er i sin helhet hentet fra e-post fra kommuneoverlege til administrasjonssjef.

 

Vi har testet 9 stykker i dag. Det er ikke rapportert om flere mistenkelige tilfeller i dag.

SAMLET TESTSTATITISTIKK:

Til sammen har vi nå testet 66 personer i Tana og Nesseby (tallet er oppgradert med 8 stykker som ikke var kommet med på forrige statistikk, en person er testet 2 ganger).

Det foreligger 45 prøvesvar, hvor alle var negative. Ingen har testet positivt. 

Vi har nå fått prøvesvar for alle nærkontakter med symptomer til det ene påviste tilfellet i Nesseby, og alle har testet negativt. De er ikke lenger isolert, men fortsatt i karantene i tilsammen 2 uker etter kontakt. Nærkontakter uten symptomer er også i karantene.

 

De tre testede beboerne på Nesseby sykehjem testet alle negativt.

 

NYE RETNINGSLINJER FOR TESTING:

 

Det kom nye retningslinjer for testing i dag, som vi vil følge. Vi har til nå testet ganske liberalt, både for å avdekke en eventuell situasjon med pågående smitte i kommunene etter at vi fikk et positivt tilfelle, og fordi retningslinjene til dels tilsa dette. Den omfattende testingen vi har utført til nå tyder ikke på noen større pågående smitte i kommunene per nu, men dette kan selvfølgelig endre seg raskt. Det er fremdeles svært viktig at folk følger retningslinjene for å være hjemme når de er syke, praktiserer god hånd- og hostehygiene, og holder avstand. På grunn av rasjonering av testmateriell vil vi følge de nye retningslinjene strengt.

De nye retningslinjene finnes på https://www.fhi.no/nyheter/2020/presiserer-testkriteriene/ og det viktigste er som følger:

Hvem bør testes?

Disse gruppene bør prioriteres for testing:

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:  

 

 •          Har behov for innleggelse.
 •          Er pasient eller bor i en helseinstitusjon. 
 •          Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 •          Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk). 
 •          Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

 

Hvem bør ikke prioriteres?

 

 •          Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
 •          Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen.

 

Forkjølet?

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Jeg anser ikke innholdet i denne e-posten å være av sensitiv karakter.

 

Vennlig hilsen

Kjell Magne Johnsen
Kommuneoverlege

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS