Koronaviruset er en skikkelig rakker

Oppdatertt status for vaksinasjon for koronavirus og sesonginfluensa

I tillegg til koronavaksinajson, pågår vaksinering for sesonginfluensa.

Vi har mottatt følgende oppdatering fra helsesykepleier:

Vaksinasjonsstatus til og med uke 45 og 46:

Uke

Dose1

Dose2

Dose3

Influensavaksine

1-6

54

18

 

 

7-12

48

48

 

 

13-21

158

106

 

 

22-24

65

68

 

 

25-27

96

18

 

 

28-30

107

61

 

 

31-33

91

97

 

 

34-38

 14

154

 

 

39

  5

15

      4

 

40

  2

  7

      1

 

41

  6

  5

 

 

42

  8

  2

 

      21

43

  2

  3

      1

      80 (+8)

44

  7

  1          

      4

      59

45

  4

  2

      24

      20

46

  5

  0

        7

      38

Til sammen

651

605

      41

      210

 

Vi vaksinerer i hovedsak med Comirnaty, Pfizer BioNTech vaksinen. Det er mulig å få Spikevax, Moderna vaksinen også, men da må man forvente noen ukers venting.  Minsteintervallet mellom to vaksiner av denne typen er 21 – 28 dager.

 

Det melder seg stadig nye som ønsker første dose, og disse får time fortløpende. Påmelding til vaksinering gjøres via sms til 40440633  (helsesykepleier)  med navn, fødselsdato,.  Da telefonnumrene ikke er lagret, må alle huske  å skrive hvem de er når det sendes sms, evt ring telefon nr 40440600 og sett deg på liste. Noen få venter på andre dose og  vi har startet vaksineringen med dose 3 (oppfriskningsdose og til de med nedsatt immunforsvar av forskjellige grunner). Oppfriskningsdosen til personer over 65 år skal gis tidligst 5 måneder etter 2. dose.

 

Elevene mellom 12- 15 år som har ønsket koronavaksinen er vaksinert og skal foreløpig kun ha en dose.

 

Personer som bør få 3. dose og ikke tilhører aldersrisikogruppen må bestille time til vaksinering som tidligere (sms til helsesykepleier eller ringe 40440600). Det er blant annet personer med moderat eller kraftig redusert immunforsvar og de som bruker medisiner som svekker immunforsvaret som befinner seg i denne gruppen.  Mer konkret info om hvem som er i denne gruppen, finnes her: https://www.fhi.no/contentassets/0b4dceedc85a493ab8752e0a000e29bd/ytterligere-informasjon-om-en-tredje-dose-til-de-med-alvorlig-nedsatt-immunforsvar.pdf

 

Alle over 65 år skal nu ha fått tilbud om sesonginfluensavaksine, skulle noen være uteglemt så gi beskjed.

Andre grupper også utenom risikogrupper kan nå få influensavaksine, ta kontakt med 40440600 og sett deg på liste, evt send sms til 40440633. De som ikke tilhører risikogruppe må betale for influensavaksinen.

***

24.11.2021 Ole Petter Skoglund
Tips en venn  Skriv ut