• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Print

Ordinær forhåndsstemming innenriks

Ordinær forhåndsstemming gjennomføres i perioden 10. august - 6. september 2019. I og med at 10. august faller på en lørdag vil det i Nesseby kommune bli forhåndsstemming først fra mandag 12. august.

Stemmelokale: 

Sted: Nesseby rådhus, 1. etg.
Åpningstid: Mandag - fredag i perioden, kl. 09:00 - 15:00 

Dersom du velger å avgi forhåndsstemme, kan du avgi stemme i hvilken som helst kommunen i Norge. Stemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.

Husk å forhåndsstemme i tide! For Nesseby kommune er det tre-dagers forsendelsestid både til og fra kommunen. Merk at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok slik at stemmegivningen kommer fram pr. post innen tirsdag 10. september 2019 kl. 17.00.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS