• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
coronavirus

På nyåret kommer koronavaksinen

Unjárgga gielda/Nesseby kommune venter koronavaksinen på nyåret – mest sannsynlig i løpet av januar, og vi er godt i gang med planleggingen. 

NB! Ingen eldre eller folk i risikogruppen trenger å bestille time for å ta vaksinen.

Når vi får beskjed om at vaksinen er på tur vil vi ta kontakt med de som tilhører gruppene.

Vi jobber med å sette inn folk på timelistene, så vi er klar til å ta kontakt når det nærmer seg. Vi vil trenge en bekreftelse på om folk ønsker å ta imot timen evt. ikke.

Vaksineringen vil foregå i Nyborg, der dere vanligvis går til lege, tannlege, jordmor, helsestasjon.

Det er uklart hvor mange vaksiner hver kommune får i denne første forsendelsen, derfor kan det være du ikke blir oppringt eller får time i første omgang.

I Nesseby ledes planlegging av vaksinasjonsarbeidet av helsesykepleier Heidi Jernsletten i samarbeid med kommuneoverlege Kjell Magne Johnsen. Hele kommunehelsetjenesten vil for øvrig bidra når vi begynner med det praktiske arbeidet i forhold til vaksinering. Når vaksinene ankommer vil vi gå ut med mer informasjon.

Pga vaksinens korte holdbarhet etter at vi får den, må innkalling og vaksinasjon skje raskt. Det er allerede laget en prioriteringsliste for hvem som skal få vaksinen først. Dette er basert på nasjonale råd i prioritet rekkefølge.

 

Anbefalinger om vaksinasjon mot covid-19

Følgende grupper inkluderes i nasjonalt vaksinasjonsprogram forutsatt at vaksinen er godkjent for alle i denne gruppen og det er tilstrekkelig vaksine tilgjengelig: 

 • Beboere i sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år, de eldste vaksineres først

Personer 18-64 år med en eller flere av følgende sykdommer/tilstander:  

 • Organtransplantasjon* 
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*  
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon*  
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere  
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

 

 • Helsepersonell
 • Øvrige befolkning

 

Rådene fra folkehelseinstituttet kan endre seg og vi vil følge de til enhver tid gjeldende regler.

Mer informasjon om koronavaksine:  Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS