• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Personvernerklæring for Nesseby kommune

Behandlingsansvarlig

Kommunedirektøren er på vegne av Nesseby kommune behandlingsansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger.
 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer de personopplysninger du har avgitt på våre nettsider og opplysninger gitt oss for behandling av tjenester og lovpålagte oppgaver.
 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Nesseby kommune samler inn og behandler personopplysninger for å tilby de tjenestene vi skal, og samtidig ta vare på innbyggernes personvern.

Nesseby kommune behandler personopplysninger for å levere tjenester i kommunen.

Hvilket formål personopplysningene behandles til, avhenger av hvilke tjenester kommunen leverer til deg. Det kan for eksempel være opplysninger om navn, adresse og annen nødvendig informasjon kommunen trenger for å behandle søknad om f.eks skoleplass eller dispensasjon fra motorferdselloven.

 

Grunnlaget for behandlingen

De fleste tjenestene Nesseby kommune leverer er lovpålagte oppgaver. For å utføre oppgavene, er det nødvendig å behandle dine personopplysninger.  

For eksempel pålegger barnehageloven Nesseby kommune å tilby barnehageplasser. Nesseby kommune må derfor behandle personopplysningene som er nødvendig for å tilby deg barnehageplass.

I tilfeller hvor Nesseby kommune leverer tjenester som ikke er lovpålagte, behandles opplysningene på bakgrunn av samtykke eller avtale.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her: https://www.nesseby.kommune.no/informasjonskapslercookies.6275915-27796.html
 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
 

Sletting av personopplysninger

Personopplysningsloven pålegger Nesseby kommune å slette alle personopplysninger som det ikke er en lovpålagt plikt til å lagre, og der det ikke lenger er behov for personopplysningene.
 

Eksempler på lovpålagte plikter til å lagre personopplysninger er krav til arkivering etter arkivlovgivningen og lagring av inntekts- og formuesopplysninger etter skatte- og avgiftslovgivningen.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Dine rettigheter

Du har visse rettigheter når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger.

Disse rettighetene er:

 • Rett til informasjon
 • Rett til innsyn
 • Rett til retting
 • Rett til sletting («rett til å bli glemt»)
 • Rett til begrensning av behandling
 • Rett til dataportabilitet
 • Rett til å protestere og motsette seg automatiserte individuelle avgjørelser og profilering
 • Mulighet til å klage

Hvis du mener at vi ikke behandler personopplysningene i forhold til det loven krever, kan du klage til Datatilsynet i Norge.


 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse:
post@nesseby.kommune.noNesseby kommune
Rådhuset

9840 Varangerbotn

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS