• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Planprogram til høring

Nesseby kommune legger nå ut forslag til planprogram for rullering og konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan til offentlig ettersyn.
Planprogrammet, datert 20.08.07, beskriver hvordan arbeidet er tenkt lagt opp, hvilke føringer som er satt for planarbeidet og hvilke tema som bør være med i konsekvensutredningen. Planprogrammet fastsettes av kommunen etter at innkomne merknader er vurdert, jmf. plan- og bygningsloven § 27-1 og Forskrift om konsekvensutredninger § 6.

I tillegg til publisering på www.nesseby.kommune.no, er planprogrammet lagt ut på servicekontoret på Ishavsenteret i Varangerbotn og på biblioteket i underetasjen på Rådhuset.
Du kan også få det tilsendt i posten ved å ringe 78959500.


Innspill og merknader til planprogrammet rettes til: Teknisk virksomhet, Nesseby kommune,
9840 Varangerbotn. Mailadresse: postmottak@nesseby.kommune.no Telefaks: 78959590

Merknadsfristen er satt til: 07.11. 2007


Planen kan lastes ned som et Adobe Acrobat dokument her.Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS