• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Print

Kommunestyrevalget i Nesseby kommune 2019 - For partier og grupper

Frist for innlevering av listeforslag med vedlegg er 1. april 2019 kl. 12.00. Listeforslaget anses som innlevert når det har kommet inn til kommunen.

08-02-2019

Eldrerådet

 

 

11-10-2017
Print

Stemme hjemme?

20-07-2017
Print

Hjelp til å stemme

Velgere som har behov for hjelp til å stemme, kan be om hjelp fra en stemmemottaker. 

19-07-2017
Print

Ordinær forhåndsstemming innenriks 10. august - 8. september

Forhåndsstemmemottak er på Nesseby rådhus 1.etg.  Åpningstidene er fra kl. 09:00 til kl 15:00 alle hverdager fra 10. august til og med 8. september.

19-07-2017
Print

Tidligstemmegivning - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017

Velgere som ønsker å avgi tidligstemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.

19-07-2017
Print

Står du i manntallet?

Manntallet for Stortingsvalget, samt Sametingets valgmantall er lagt ut til offentlig ettersyn fra 12. juli og fram til og med valgdagen. 

19-07-2017
Web levert av CustomPublish AS