• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Positivt politisk møte om tospråklighetsmidler mellom Nesseby kommune og Sametingspresidenten.

Tema for møtet var oppfølging av samarbeidsavtalen om tospråklighetsmidler mellom Nesseby kommune og Sametinget, samt dialog om tospråklighetsarbeidet i kommunen. Nesseby kommune fikk skryt av Sametingspresidenten for gode rutiner og godt språkarbeid.

Nesseby kommune er fornøyd med de nye tildelings- og rapporteringsvilkårene. På møtet kom det frem at gode dialoger og godt samarbeid er  grunnlaget for en positiv og god samarbeidsavtale mellom Sametinget og Nesseby kommune.

Sametingspresidenten Aili Keskitalo hadde med seg to av sine medarbeider, førstekonsulent Dagrun Sarak Sara og seniorrådgiver Berit Karen Paulsen. Fra Nesseby var ordfører Knut Store, rådmann Stian Lindgård, virksomhetsleder Ann-Jorid Henriksen. Språk- og informasjonskonsulent Marianne Johnsen og prosjektleder Jane Juuso til stedet.

Stedsnavnprosjektet.jpg

Sametingspresidenten fikk omvisning på Isak Saba Senteret. Her studeres stedsnavnsprosjektet.

Knut-og-Aili-2.jpg
Sametinget overakte buttons og armbånd fra Sametingets språkkampanje "Sámás muinna"

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS