• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
fisk-i-vann

Regulering av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen på høring

Hvordan vil du at FeFo skal forvalte innlandsfisket i Finnmark? Med bakgrunn i lokale etterlysninger om regulering av innlandsfisket for tilreisende, og flere avholdte folkemøter om emnet, sender nå FeFo forslag til reguleringer for innlandsfiske på høring.

I januar og februar ble det avholdt fem folkemøter i Finnmark om innlandsfiskeforvaltningen på Finnmarkseiendommen. Innspill fra møtene har bidratt til å forme høringen slik den nå sendes ut.

- FeFo skal være en langsiktig og forutsigbar grunneier, som former ordninger for jakt og fiske i samråd med brukerne. Ulike innspill fra de forskjellige folkemøtene synliggjør at det er forskjellige meninger om forvaltningen, avhengig av hvor man bor i fylket. Det er derfor viktig for oss at flest mulig kommer med sine syn i høringen, sier leder for utmarksavdelingen i FeFo, Einar J. Asbjørnsen, i en kommentar.

Sentrale punkt i høringa går blant annet ut på å innføre ordninger som gir økt kunnskap om ressursutnyttelsen fra både personer bosatte i Finnmark og utenfor Finnmark, og innføring av forskjellige former for reguleringer ved behov.
– Vårt mål er å drive kunnskapsbasert forvaltning, og innlandsfiskeressursen i Finnmark er en ressurs som det finnes lite målbar kunnskap om. FeFo ser behov for å øke denne kunnskapen, og foreslår to alternative ordninger for hvordan vi kan gjøre dette. Alternativene innebærer henholdsvis frivillig og pliktig registrering av finnmarkingers fiske. Registreringsplikt for tilreisende foreslås videreført. På mange fiskevann kan vi med fordel høste mer enn i dag, men på enkelte populære lokaliteter kan det være behov for reguleringer ut fra ressurshensyn. Vi ønsker nå innspill på hvilke reguleringsformer som bør brukes i slike tilfeller, fortsetter Asbjørnsen. Aktuelle reguleringsformer kan være begrensning i antall solgte fiskekort i et område, fangstbegrensninger, fredning av enkelte arter og utstyrsbegrensninger.

FeFo foreslår også å forbeholde fiske med ståsnører på isen for personer bosatte i Finnmark.
- FeFo vurderer bruk av ståsnører på isfiske på samme måte som bruk av line, og denne redskapstypen er i dag forbeholdt personer bosatte i Finnmark som et faststående redskap. Vi foreslår en tydeliggjøring av dette i høringa, slik at også bruk av ståsnører i utgangspunktet blir forbeholdt personer bosatte i Finnmark, avslutter Asbjørnsen. 

 

Andre tema som høringen tar opp er:

- avsetting av ressurser til videreføring av tradisjonskunnskap og rekruttering

- økt ressursbruk ved oppsyn

- utvidelse av forpaktningsordning for innlandsfiske

- økt fokus på spredning av nye arter og smittsomme fiskesykdommer

 

Høringsfristen er 1. juli og saken behandles av styret i FeFo i løpet av høsten 2015.

 

FeFo forvalter natur og kultur for folk i Finnmark og ønsker alle innspill velkomne!

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS