• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

HØRING

Rett til opphold i sykehjem - Kommunal forskrift

Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Hensikten med dette er i flg regjeringen å bidra til bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen i kommunene.

Last ned:
Dokument: Lokal forskrift om retten til sykehjemsplass i Nesseby kommune 04-05-17 (003)

Stortinget vedtok endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven 13. juni 2016.  

Inntil nasjonale kriterier er på plass må den enkelte kommune lage  forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Kommunen skal også føre ventelister. Forskriften skal senes tre i kraft 1.juli 2017.

 

Høring:

Nesseby kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jamfør forvaltningslovens § 37. Innhenting av synspunkter og høringssvar fra ulike parter inngår i arbeidet med forskriften. Derfor legges forslaget ut på kommunens nettsted

 

Høringsfrist 3 uker

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS