• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
fnff

Retten til ”land og vann” i Nesseby, - fortsatt en felles ressurs?

Forum for natur- og friluftsliv, FNF, Finnmark inviterer til åpent møte i Varangerbotn den 31.mars kl 18.00 på Rådhuset, kommunestyresalen

Retten til ”land og vann” i Nesseby, - fortsatt en felles ressurs?

Innledinger ved FNF, informasjon ved medlem av Finnmarkskommisjonen Anne Marit Pedersen, utmarksbruk før og nå i Nesseby ved Øystein Nilsen og innlegg ved lokale natur- og friluftsorganisasjoner.  Velkommen til debatt!

 

Fakta om FNF

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er samarbeids- nettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene. FNF skal også være en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS