• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
søppel

RYDDEAKSJON I ØST-FINNMARK

Årets ryddeaksjon vil bli gjennomført i uke 24 og 25 etter oppsatte R ruter i tømmekalenderen.

Ryddeaksjonen omfatter flygeavfall og annet ekstraordinært avfall som har oppstått i våre nærområder gjennom en lang vinter.

Alle oppfordres til å bidra med sitt for å oppnå et renere nærmiljø. Spesielt oppfordres lag, foreninger og næringslivet til å delta.

 

NB. Se tømmekalender hvilke R-rute dere tilhører.

 

Praktisk gjennomføring.

Avfall som ønskes hentet skal pakkes i sekker og plasseres ved vei på samme sted som for de ordinære kjøreruter for restavfall (R – ruter). Ryddeaksjonen omfatter ikke privat-  eller næringsavfall,hageavfall, miljøfarlig avfall, større gjenstander og lignende.

Avfallet må settes fram i god tid (helst kvelden før) da renovasjonsbilene starter innsamlingen tidlig på morgenen. (06:00)

 

Innlevering til gjenbruksstasjonene er mot avgift.

 

Det må påregnes en del forsinkelser på de ordinære renovasjonsrutene under ryddeaksjonen.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS