• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
KURS-FLAGG

Samisk begynnerkurs som gir studiepoeng - høsten 2010

Deanu giellagáddi og Isak Saba senteret arrangerer nybegynnerkurs i samisk. Kurset gir studiepoeng og arrangeres i samarbeid med Sámi allaskuvlla.

Kursstart blir 30.august 2010.Kontakt Sverre Porsanger tlf: 455 13 604 eller Marianne Johnsen tlf: 40440545

Det vil være 150 timer undervisning med lærer og ca 150 timer med selvstudie.

Det er ingen kursavgift, men deltakerne må betale kursmateriell med mer. Undervisningen vil være i uke 35, 38, 41, og avsluttes i uke 47. Muntlig eksamen arrangeres i samarbeid med Sámi allaskuvla ved utgangen av november. Det legges også opp til eksamensforberedelser i forkant av eksamen.

Kurset vil gi 15 studiepoeng og vil også være grunnlag for å gå videre på Álgu II som Deanu giellag
áddi og Isak Saba senteret vil arrangere våren 2011 og som også gir 15 studiepoeng etter muntlig eksamen.

Kursene gir studiekompetanse til å studere samisk ved Sámi Allaskuvla og Universitetet i Trosmø.

Frist for å melde seg på Álgu I er satt til
19.august 2010.


Påmelding til
Deanu giellagáddi tlf. 789 25 490 eller epost: seg@seg.deatnu.no og Isak Saba senteret tlf: 40440545 isaksaba@nesseby.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS