• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
KURS-FLAGG

Samisk begynnerkurs som gir studiepoeng - våren 2011

Deanu giellagáddi og Isak Saba senteret arrangerer nybegynnerkurs del II i samisk. Kurset gir studiepoeng og arrangeres i samarbeid med Sámi allaskuvlla.

Samisk begynnerkurs som gir studiepoeng - våren 2011

Deanu giellagáddi og Isak Saba senteret arrangerer nybegynnerkurs del II i samisk. Kurset gir 15 studiepoeng og arrangeres i samarbeid med Sámi allaskuvlla.

 

Kursstart blir 14. februar 2011. Kontakt Sverre Porsanger tlf: 455 13 604 eller Marianne Johnsen tlf: 404 40 545 for ytterligere informasjon.

Det vil være 150 timer undervisning med lærer og ca 150 timer med selvstudie.

Det er ingen kursavgift, men deltakerne må betale semesteravgift kr 300,- som betales til Samisk høgskole. I tillegg kommer utgifter til kursmateriell. Undervisningen vil være i uke 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 og avsluttes i uke 21. Muntlig eksamen arrangeres i samarbeid med Samisk høgskole ved utgangen av mai. Det legges også opp til eksamensforberedelser i forkant av eksamen.

Kursene gir studiekompeta
nse til å studere samisk ved Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø.

Kurset passer også for de som har tatt samiskkurs tilsvarende Davvin 2 eller C-språkseksamen fra videregående skole. De som ikke har kurskompetanse, kan ta språktest i forkant av begynnerkurset.


Frist for å melde seg på Álgu I
I er 7.februar 2011.

Man kan få støtte til kurset fra Sametinget og Statens lånekasse. Se linker nedenfor.


Påmelding til
Deanu giellagáddi tlf. 789 25 490 eller e-post: seg@seg.deatnu.no  og Isak Saba senteret tlf: 40440545 isaksaba@nesseby.kommune.no

Kursmateriell, Davvin 3 og 4:

http://www.haugenbok.no/resultat.cfm?stipr=emne-23_5

Søknadsskjema til begynnerkurset:

 http://www.samiskhs.no/downloadfile.php?i=75fc093c0ee742f6dddaa13fff98f104

http://samiskhs.no/article.php?id=1467

Stipender:

http://www.samediggi.no/filnedlasting.aspx?FilId=3017&ct=.doc

http://www.lanekassen.no/

 

 

 



Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS