• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
New-York-195-(2)

Søknadsfrist er 4.6.09.

Samisk høgskole søker etter tre nye samiske veivisere

En samisk veiviser er en samisk ungdom som er oppegående interessert i samfunn og kultur og har reflektert en del over det å være ung med en fot i hhv samisk og norsk kultur.

En samisk veiviser er en samisk ungdom som er ferdig med videregående skole og ikke eldre enn 25 år. Han eller hun er oppegående interessert i samfunn og kultur og har reflektert en del over det å være ung med en fot i hhv samisk og norsk kultur.

 

Samisk høgskole søker unge samer som kan tenke seg å bruke et år av sitt liv på å reise rundt i Norge og formidle sine kunnskaper til ungdom i videregående skoler og på andre arenaer. De tre samiske veiviserne vil få hvert sitt stipend på inntil kroner 150.000,-, samt reise og boutgifter dekket. Før de nye samiske veiviserne begynner sin reisevirksomhet, vil de få opplæring i Formidling av samisk kultur og samfunn ved Samisk høgskole i Kautokeino.

 

Dette er en unik mulighet for samisk ungdom til personlig utvikling. En samisk veiviser gir mye og får mye!

 

Prosjektet er fullfinansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 

Fullstendig utlysningstekst og mer informasjon finner du her:

http://www.infonuorra.no/samiske-veivisere/vil-du-bli-en-samisk-veiviser-article12855-388.html

http://www.samiskhs.no/article.php?id=858&p=

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS