• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
samisk-flagg

HØRING

SAMISK SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE 2018 - 2021

kommunal planstrategi 2016 – 2019 har kommunestyret 20.9.2016 vedtatt at Samisk språkplan skal rulleres.
Samisk språkplan 2018 – 2021 sendes med dette på høring.

2018 - 2021 giellaplana.pdf

 

Høringsfrist er 28.11.2017.

 

Merknader sendes postmottak@nesseby.kommune.no

Samisk språkplan blir behandlet i kommunestyret i desember 2017.

 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

 

Jane Juuso

Isak Saba guovddáža jođiheaddji/Avdelingsleder

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS