• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
språkuke

Uke 43 21.-27. oktober 2019

Samisk språkuke

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

HVA ER SAMISK SPRÅKUKE?
Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder.

HVA KAN DERE BIDRA MED?
Å vise det språklige og kulturelle mangfoldet i Norge, vil være med på å skape bro mellom det samiske og norske samfunnet.

Eksempler på hva som kan gjøre:
• Lage samisk innhold rettet mot både samer og ikke-samer
• Løfte frem samisk språk og kultur på ulike måter
• Skrive velkommen på samisk (Nordsamisk: Bures boahtin - Sørsamisk: Buerie båeteme - Lulesamisk: Buorisboahtem)
• Lage infoplakat også på samisk (for eksempel husk å ta av skoene)
• Arrangere en språkkafé
• Henge opp plakaten til Samisk språkuke 2019

Alle bidrag er velkommen! Hvordan du ønsker å synliggjøre samisk språk er opp til deg selv. Del gjerne link til arrangement her, og husk å merke dine innlegg på sosiale medier med #giellavahkku #giellavahkko #gielevåhkoe!

Kanskje du har andre gode ideer, og vil være med på Samisk språkuke?

Skriv til giellalokten@samediggi.no, eller ta kontakt med ditt nærmeste samiske språksenter!

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS