• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er i likhet med helsestasjonstjenesten en lovpålagt deltjeneste jf. kommunehelsetjenesteloven. Tjenesten er ment å være forebyggende og helsefremmende. Fra og tidligere ha jobbet mye med individrettet kontakt jobbes det nå mer med grupperettede tiltak.

Skolehelsetjenesten tilbyr et faste program for barn i skolealder jf. veileder om Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

 

Skolestartundersøkelse m/helsesøster og lege, tema: familieforhold, kosthold, søvn, utvikling, bevegelse, ulykker

1.klasse trivsel, evt. syn og hørsel

2.klasse, vaksinering mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polimyelitt

3. klasse målrettet helseundersøkelse m/helsesøster (evt. lege), høyde/vektmåling

4. klasse evt.gruppesamtale, trivsel, mobbing,vennskap(etter lærers ønske)

5.klasse evt. pubertetsutvikling, rus, kosthold (etter lærers ønske)

6. klasse: som i 5.kl og i tillegg vaksinering med MMR vaksine (meslinger/kusma/røde hunder)

7. klasse: vaksinering av jentene (etter deres ønske) 3 doser med humanpapillomvirus vaksine

8. klasse: målrettet helseundersøkelse med høyde/vektmåling, fysisk/psykisk helse

9. klasse: seksualitet, samliv, soi, prevensjon,

10. klasse: seksualitet, samliv, soi, prevensjon, til og med årskull 1997 poliomyelittvaksine, fra årskull 1998  difteri/stivkrampe/kikhoste/poliomyelitt vaksine.

 

Helsesøster har faste kontordager på oppvekstsenteret. Elevene kan komme uten timeavtale med alle slags problemstillinger og gleder. Foreldre kan kontakte helsesøster ved bekymring eller spørsmål.

Helsesøster/evt. lege bistår skolen med undervisning i forskjellige tema etter skolen og foreldrenes ønske.

 

Kontordager på oppvekstsenteret:

Mandag kl 0900-1315 og onsdager kl 0900-1415 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS