• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Wenche og Elida hedret_300x218

Nesseby kommune 3. best blant kommunene i Troms og Finnmark

Småkommuner scorer best på eldreomsorg

Nesseby kommune er den 3. beste kommunen i Troms og Finnmark på å gi institusjonsplass og hjemmetjenester til sine innbyggere over 80 år, kun passert av Porsanger og Kvalsund kommuner.

Foto: Mari-Ann Nilssen

Med et tilbud på 68,5% er Nesseby kommune blant de beste i landet på tilbud om institusjonsplass og hjemmetjenester til sine innbyggere over 80 år. Det er kun Porsanger med 73,9% og Kvalsund med 69,1% som scorer litt bedre på denne statistikken.

I motsatt ende av tabellen finner vi Hammerfest (47,6), Vardø (46,8%) og Berlevåg (41,8%).

Dette viser at satsingen vi har gjort i forhold eldreomsorg nå begynner å gi positive utslag, og vi gir et bedre tilbud til vår eldre befolkning.

Denne statistikken er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og er laget på grunnlag av Kostra-tallene som kommunene selv rapporterer inn. Erfaringsmessig kan det forekomme feilrapporteringer, så det må tas høyde for at det kan være feil i  rapporten.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS