• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
sau tegning_150x188

Søknadsfrist er satt til den 15.1.2011

Søk FKT midler.

Søk midler for forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovdyrskader.

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende midler (FKT) den 15.1.2011

 

Søknadsfrist for forebyggende og konfliktdempende midler (FKT) er satt til den 15.1.2011

Søknaden må leveres elektronisk.

Hvilke tiltak kan få støtte

Forutsetning er at tiltaket med stor sannsynlighet kan ha en direkte tapsreduserende virkning. Dette innebærer at tiltak som omfatter utvidet tilsynsaktivitet alene ikke kan støttes økonomisk. Fellesløsninger mellom besetninger, beitelag, sankelag prioroteres framfor tiltak i den enkelte besetning.

Følgende tiltak retta mot husdyr kan få tilskudd:

a.     Tidligere sanking av sau.

b.     Forsinket slepp på beite.

c.     Flytting av sau.

d.     Overgang til andre saueraser.

e.     Tidlig lamming og tidlig slakting.

f.      Intensiv gjeting av sau, kombinert med bruk av gjeterhund og nattkve

g.     Bruk av vokterhund.

h.     Styrt bruk av område ved hjelp av gjerde ("rovdyrsikkert" gjerde).

i.      Bruk av tekniske tiltak.

j.      Ekstraordinært tilsyn. Med dette meines iverksetting av intensivt tilsyn/gjeting straks det er oppdaga rovdyrskader, samt at dette blir utført kveld, natt og morgen.

k.     Prosjekt der utvida tilsyn er en nødvendig del av ei kombinasjonsløsning.

l.      Kombinasjon av tiltak som er nevnt ovenfor.

m.   Andre tiltak som faller inn under målet med ordninga.

Mer informasjon finnes på nettsiden til Direktoratet for naturforvaltning. 

http://soknadssenter.dirnat.no/

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS