• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Logo FeFo

Søk om Grønne Midler innen 15. april

Har din forening ideer til tiltak som bidrar til økt friluftsliv og bruk av naturen? FeFo tildeler 1,5 millioner i Grønne Midler i 2010

Lag og foreninger, velforeninger, bygdelag som har gode ideer til tiltak som bidrar til økt friluftsliv og bruk at naturen kan søke om grønne midler innen 15. april.


Nytt søknadsskjema finnes på FeFos nettside.


- Vi ønsker at midlene bidrar til økt friluftsaktivitet, trivsel og stort engasjement lokalt, sier Lena Kristiansen.
FeFo støtter et bredt spekter av tiltak, for eksempel friluftscamper, aktivitetsdager, turmarsjer, orientering, turkart, tilrettelegging og kurs.
I 2009 var det 60 lag/foreninger som fikk penger fra Grønne Midler.


FeFo vil spesielt prioritere tiltak som:
• fremmer det familievennlige og daglige friluftslivet
• fremmer aktivitet i nærområdet
• bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert
• har barn og ungdom som målgrupper
• bidrar til at nye grupper får et tilbud
• kommer flest mulig til gode
• fremmer høstingsbasert friluftsliv
Les mer om grønne midler på FeFos nettside www.fefo.no.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS