logo

Frist for merknader: 10. januar 2014

SØKNAD OM LOKALITET FOR AKVAKULTUR I LATVIKA

06-12-2013

I medhold av lov av 27. juni 2005 om akvakultur, legges søknad om lokaltitet i Latvika, Nesseby kommune, ut til offentlig ettersyn.

06.12.2013 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut