• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
smil-midler

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Søknadsfrist 20. mai 2020

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. 

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier.

Søknadsfrist 20. mai 2020.

Hvem kan søke:

Tilskudd kan innvilges til foretak, og eiere av landbrukseiendommer, som oppfyller vilkårene i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Landbrukseiendommens eier må gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskriften.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

 • Åpent kulturlandskap og bruk av beiteressursene
 • Samisk kulturlandskap
 • Kulturlandskap med kulturhistoriske verdier, verdifulle kulturmarkstyper og biologisk mangfold
 • Verdifulle bygninger og anlegg i kulturlandskapet
 • Kulturlandskap til glede for folk flest
 • Miljøvennlig landbruk

For mer informasjon se SMIL tiltaksplan 2019 - 2022, som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside.
SMIL tiltaksstrategi 2019-2022.pdf

Søknad leveres elektronisk via altinn:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

Les mer:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS