• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Sprok

Språkkonferansen flyttet

Samisk språkkonferanse flyttet til museet.

Hvor: Varanger Samisk Museum

Forelesere er Tove Skutnabb Kangas, Nils Øyvind Helander og Kirsti Suongir

Paneldebatt – ”Veien videre - Hvordan skal samisk språk overleve i Varanger?".

Påmeldingsavgift: 300 kr. pr deltager fra offentlige institusjoner, gratis for foreldre som deltar som privatpersoner.

Kontaktperson: Siv Irene Andersen tlf. 40440551, mailadr.: andsiv@nesseby.kommune.no

Påmeldingsfrist:  22.11.2009 til Isak Saba sentret mailadr: isaksaba@nesseby.kommune.no

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS