• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
valglogo

STÅR DU I MANNTALLET?

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

 

STÅR DU I MANNTALLET?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget

må du stå i manntallet.

 

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor når det blir

lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er

mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den

kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på

valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

 

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet

står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og

åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august

bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet.

Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i

listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Klagen sendes til:

 

Valgstyret i Unjárga/Nesseby,

Nesseby rådhus, 9840 Varangerbotn

eller postmottak@nesseby.kommune.no

Telefon 40 44 05 00

 

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i

samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.

NESSEBY KOMMUNE

Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder:

 

• Nesseby rådhus

• Coop Marked, Varangerbotn

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS