• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Adressepro-web

Status adresseringsprosjekt

Takk til alle som har engasjert seg i saken. De som møtte opp på folkemøtene kommunen avholdte i høst, de som sendte inn forslag skriftlig, og de som kom med innspill til ”Høring adresseringsprosjekt i Unjárgga/Nesseby kommune”

Vi er nå ferdig med høringsrunden, og saken skal nå videre til Formannskapet. Arbeidsgruppa til adresseringsprosjektet håper å få opp saken i februar. Den vil derfra gå videre til Kommunestyret.

Kommunen mottok 16 innspill til høringen, og det er tydelig at dette engasjerer folk. Ikke bare lokale, men også folk utenfra med tilknytning til kommunen.

Det kom blant annet inn flere innspill på at Moveien i Nyborg skal fortsette å hete Moveien og ikke Rovvejohka, som foreslått av arbeidsgruppa. Det kom inn forslag på flere samiske veinavnnavn, og endring av norske veinavn til samiske veinavn. Det kom også inn forslag på et par nye veier.

Alle innspill som er relevant til veiene og tilleggsadressene arbeidsgruppa foreslår, skal bli med i administrasjonens innstilling til Formannskapet.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS