• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Stor interesse for kommunereform-møte

Nærmere 70 nessebyværinger møtte opp til kommunens informasjonsmøte om kommunereformen.
Foto: Marit H. Pedersen

Ordføreren, arbeidsgruppa for kommunereformen og Fylkesmannen v/Bente Larssen inviterte til folkemøte på rådhussalen for å informere, og samle inn innspill fra ks folk.jpgkommunens innbyggere om kommunesammenslåing.

Salen ble full da nesten 10% av Nessebys befolkning kom for å delta, og for å si sin mening om dette.

De fleste var enige om at Nesseby kommune bør forbli en egen kommune om dagens økonomi opprettholdes. Om det derimot kommer til at kommunen må slå seg sammen med en annen kommune, var det uenighet om hvilken kommune som vil være den beste. Sør-Varanger, som kommunens arbeidsgruppe har foreslått, eller Tana som ligger nærmest.

Ellers var folk særlig opptatt av at kommunens samiske identitet og språk måtte opprettholdes ved en eventuell sammenslåing.

Rådmann Marit Helene Pedersen kunne fortelle at Idrettsrådet, Eldrerådet og Ungdomsrådet, som arbeidsgruppa hadde holdt møter med i dagene før, var positive til at Nesseby forble sin egen kommune. Særlig positive var Ungdomsrådet som hadde holdt en rørende tale om hvor bra der var å bo i Nesseby.

Svaret på hvor stort statens tilskudd til Nesseby kommune vil bli i framtiden, kommer i mai.

Kommunereformsiden

Les mer hos iFinnmark

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS