• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ks-gruppe

Stuorra beroštupmi gielddareforbma-čoahkkimii

Lagabui 70 Unjárlaččat ledje boahtán guldalit gielddareforbma birra gieldda diehtojuohkin čoahkkimis.
Govven: Marit H. Pedersen

Sátnejođiheaddji, gielddareforbma bargojoavku ja Bente Larsen, Fylkkamánni, ledje bovden albmoga ráđđevistái diehtojuohkinčoahkkimii. Sin ávžžuhus lei maid ahte gieldda olbmot buktet sin jurdagiid gieldda ovttastahttima birra.

Gielddastivralatnja dievai go sullii 10%  Unjárgga álbmogis bohte čoahkkimii hállat oaivviliiddis birra dán áššis.

Eatnašat oaivvildedje ahte Unjárgga gielda bissu sierra gieldan jus otná ekonomiija doalahuvvo. Muhto jus gielda ferte ovttastahttojuvvot nubbi gielddain, de ii lean ovttaoaivilvuohta guhtet gielda heive buoremusat, Mátta-Várjjat, mii lea bargojoavkku evttohus vai Deatnu, mii lea Unjárgga lagamus gielda. 

Muđui ledje eanáš olbmuin stuorra beroštupmi dasa ahte gieldda sámi identitehta ja - giella galgá seailluhuvvot jus gielda ovttastahttojuvvo nubbi gielddain.

Ráđđealmmái Marit Helene Pedersen muitalii ahte bargojoavku leat doallan čoahkkima ovttas Valáštallanráđiin, Boarrásiidráđiin ja Nuoraidráđiin, ja sin oaivilat leat doalahit Unjárgga sierra gieldan.  Erenoamáš positiivva leat Nuoraidráđđi, geat ledje doallan lihkahahtti sártni man buorre lea ássat Unjárggas.

Boahtteáiggi stáhta doarjaga Unjárgga gildii beassat diehtit miessemánus.

Gielddareforbmasiiddut

Loga eambbo iFinnmark siidduin

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS