• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
røde-kors-logo

Torsdag 2. juni kl. 18:00-21:00 på rådhuset i Nesseby kommune

Temakurs norsktrening - flerkulturelt arbeid

Røde Kors i Nesseby ønsker å starte et frivillig tilbud til alle innbyggere i kommunen med fokus på flerkulturelt mangfold. I den forbindelse inviterer vi til kurs i norsktrening – flerkulturelt arbeid. 

Hensikten med temakurset er å gjøre de frivillige trygge og motiverte i det flerkulturelle arbeidet i Røde Kors, og bidra til å gjøre Røde Kors´sitt arbeid på dette feltet mer synlig, velfungerende og mangfoldig. Kurset skal gi deltakerne forståelse av Norge som flerkulturelt samfunn og Røde Kors´ sitt ansvar og rolle i dette arbeidet.

 

Målgruppe

 • Alle innbyggerne i Nesseby kommune som ønsker å bidra til et fint flerkulturelt samfunn.

 

Innhold og læringsmål

Kulturforståelse

 • Deltakerne skal få forståelse for hva kultur er, og kunne se sine egne oppfatninger i et nytt lys i dialog med andre. Deltakerne skal bli bevisst dilemmaer i møte med mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn dem selv.

Dagens migrasjonsbilde

 • Deltakerne skal få kunnskap om hva som skaper migrasjon og hvilke grupper som befinner seg i Norge.

Flerkulturelt arbeid

 • Deltakerne skal få kunnskap om Røde Kors´ mandat for flerkulturelt arbeid. Og få kjennskap til hvordan organisasjonen kan være et supplement til det offentliges arbeid, og hvordan Røde Kors kan samarbeide med andre organisasjoner.

Å være frivillig i aktiviteter og i norsktrening

 • Deltakerne skal få en praktisk innføring i hva man gjør i Røde Kors sine flerkulturelle aktiviteter og i norsktrening. De skal få kjennskap til retningslinjer, veileder, instruks og verktøy som finnes for aktivitetene.

 

Tid og sted for kurs:
Torsdag 2. juni kl. 18:00-21:00 på rådhuset i Nesseby kommune.

Ved spørsmål ta kontakt med leder for Nesseby Røde Kors, Oddvar Betten.

Telefon: 415 12 158 eller e-post: odbetten@yahoo.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS