• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
coronavirus

Testkriterier for Tana og Nesseby kommuner

Kommunene følger folkehelseinstituttets tilrådning om at det utføres test for SARS-CoV2 hos alle som selv mistenker at man er smittet får anledning til å testes.

Følgende bør få tilbud om covid-19 testing:

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i rødt eller gult land de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Ansatte i helsetjenesten, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder/land), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for SARS-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 

Helsepersonell som har karanteneplikt (vært i røde soner) skal pålegges 10 dager karantene, og testes for SARS-CoV2 2 ganger med minimum 48 timers mellomrom, og test to kan tidligst tas på dag 5 etter ankomst.  Etter to negative tester kan det gjøres unntak fra karantene plikten for enkelte arbeidsgrupper.  

 

Om karantene og isolering av personer som testes for covid-19, se:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/

Med så vide testkriterier, er det er ikke mulig/nødvendig å isolere alle som testes, da de aller fleste ikke vil ha covid-19. Hjemmekarantene til prøvesvar foreligger er tilstrekkelig for de fleste. De som skal isoleres er pasienter med påvist tilfelle av covid-19, pasienter med reell mistanke om covid-19, innlagte på helseinstitusjon, eller hvor det etter en individuell vurdering anses å være fornuftig.

I tillegg kommer nasjonale og lokale karantenebestemmelser for personer som har vært på reise, men som ikke har luftveissymptomer, hvor 14 dagers hjemmekarantene gjelder, og testing og isolasjon er obligatorisk dersom man får symptomer i karantenetiden. 

 

Kjell Magne Johnsen

Kommuneoverlege,

11.08.20

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS