• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Tidlig innsatsteam

Tidlig innsatsteam er en tverrfaglig gruppe med ulik fagkompetanse innenfor arbeid med barn og unge. Teamet skal ha fokus på samordning av tjenester i kommunen, og på den måten sikre et helhetlig tilbud for barn, unge og familier som har behov for sammensatt hjelp.

 

Faste deltakere

 • Helsesykepleier
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • Barnevern (1 fast representant)
 • Virksomhetsleder oppvekstsenter
 • Inspektør oppvekstsenter
 • Barnehagestyrer oppvekstsenter 

Årlig velges en deltaker som koordinator for teamet

 

Rolle

 

Ansvar

Koordinator

Utarbeide møteplan

Møteinnkalling

Referat 

Faste deltakere

Prioritere deltakelse

Faglige innspill 

 

Formål med Tidlig innsats team

 • Sikre tverrfaglig samarbeid i kommunen ved faste møtepunkter
 • Drøfte tverrfaglige tiltak for å sikre god utvikling sosialt og faglig, herunder kompetanseheving for ansatte
 • Sikre at tiltak omkring enkeltbarn og familier koordineres mellom tjenestene
 • Legge til rette for at barn, unge og deres familier blir ivaretatt, og aktivt medvirker når tiltak skal treffes

 

Organisering

 • Faste møter hver 4. uke 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS