• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
studiesenteret-LOGO-NY

Tilbud fra Studiesenteret

Studer hjemmefra! Tida for søknader til høstens fjærnstudier er nær.

Se på de enkelte fagtilbudene, der fremgår detaljinformasjon. Klikk på lenkene under. Da får du opp en oversikt over studiet. Se på Lenker og klikk deretter på Høgskolens omtale av studiet. Da kommer informasjon om innhold, gjennomføring, når og hvor(dan) du søker.

Grunnskolelærerutdanning 1 - 7. trinn, Master (Høst 2017)

http://www.studiesenteret.no/grunnskolelaeligrer-1-7-hoslashst-2017.html

 

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn, Master (Høst 2017)

http://www.studiesenteret.no/grunnskolelaeligrer-5-10-hoslashst-2017.html

 

Master Utdanningsvitenskap   (Høst 2017)
(med engelsk, norsk eller samfunnsfag)

http://www.studiesenteret.no/master-utdanningsvitenskap-hoslashst-2017.html

 

BA Nyskaping og samfunnsutvikling, 180 SP (Høst 2017)

http://www.studiesenteret.no/ba-nyskaping-og-samfunnsutvikling-hoslashst-2017.html

 

Økonomi I (ØK I), 30 SP (Høst 2017)

http://www.studiesenteret.no/oslashkonomi-i-hoslashst-2017.html

 

Økonomi II (ØK II), 30 SP (Høst 2017)

http://www.studiesenteret.no/oslashkonomi-ii-hoslashst-2017.html

 

Årsstudium i bedriftsøkonomi, deltid 60 SP (Høst 2017)

http://www.studiesenteret.no/aringrsstudium-i-bedriftsoslashkonomi-hoslashst-2017.html

 

Påbygging i økonomi og administrasjon, deltid 60 SP (Høst 2017)

http://www.studiesenteret.no/paringbygging-i-oslashkonomi-og-administrasjon-hoslashst-2017.html

 

Påbygging i regnskap og revisjon, deltid 60 SP (Høst 2017)

http://www.studiesenteret.no/paringbygging-i-regnskap-og-revisjon-hoslashst-2017.html

 

Årsstudium i organisasjon og ledelse, deltid 60 SP (Høst 2017)

http://www.studiesenteret.no/aringrsstudium-i-organisasjon-og-ledelse-hoslashst-2017.html

 

 

Link som omfatter alle studiene som finnes på studiesenteret.no

http://www.studiesenteret.no/studiekatalogen-20172018.html

 

 

Se også: Studiesenteret.no.

 
Søknadsfrist 15. april
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS