• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
logo

TILSKUDD TIL MINSTEPENSJONISTER/DEKNING AV KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunestyret har avsatt midler til delvis dekning av kommunale avgifter for eldre og uføre med minstepensjon.

Søknadsskjema(redigerbart)

Det kan gis inntil kr 2000,- i tilskudd etter søknad.

Tilskudd kan innvilges til:

 • Eldre uføre bosatt i kommunen.
 • Søkere som eier bolig med kommunale avgifter
 • Søkere som leier bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien
 • Husstandens samlede bankinnskudd og verdipapirer må ikke overstige kr. 100.000,-
 • Husstandens samlede skattbare inntekt må ikke være høyere enn minstepensjon

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til hjelpetjenesten, tlf 40440536

Søknadskjema med dokumentasjon av inntekt og bankinnskudd sendes;

 

Unjárgga gielda / Nesseby kommune

V/hjelpetjenesten

9840 Varangerbotn

 

Innen 16.09.2019

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS