• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021 fra Sametinget, gjennom ordningen "Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer". Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-samiske-kulturminner

 

Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

 

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-fartoy

 

Tilskuddene  gjelder for 2021

Søknadsfrist: 1.november 2020

 

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

 

Lars-Børge Myklevold

Seniorrådgiver

lars.borge.myklevold@samediggi.no

+47 78 48 42 73

 

Kjartan Gran

Seniorrådgiver

kjartan.gran@samediggi.no

+47 78 48 42 84

 

Elin Rose Myrvoll

Fagleder

elin.rose.myrvoll@samediggi.no

+47 78 47 40 20

bilde-1.jpg

Bur og stabbur er en vanlig samisk bygningstype i de samiske bosettingsområdene. Her et staselig bur i Hattfjelldal, foto Sametinget

bilde-2.jpg

Samarbeid mellom eier og handverker er viktig når freda samiske bygninger skal settes i stand. På bildet: Eier Magnus  Varsi og handverker Arne Graven. Foto Sametinget.

bilde-3.jpg

Eieren av dette stabburet-naustet i Tana har fått midler til årringdatering og istandsetting. Bygningen viste seg å være fra 1833, og er dermed en av de eldste samiske  bygningene i Finnmark. Foto Sametinget.

bilde-4.jpg

Stort lokalt engasjement for kulturmiljøet på Skifte i Gratangen. Foto Sametinget.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS