• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
hjem

Ønsker du å bli tilsynsperson i fosterhjem?

Tilsynsperson

Nesseby og Tana kommune trenger tilsynspersoner i fosterhjem.


Alle fosterhjem skal ha en tilsynsperson. Det er barneverntjenesten som har ansvar for å oppnevne tilsynspersoner.

Tilsynspersoner bør være personer som barnet har eller kan få nødvendig tillit til.

Tilsynspersonen bør ha en mest mulig uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til barnets beste.

Alle som skal godkjennes for oppdrag for barneverntjenesten, skal fremlegge politiattest.

 

Hvilke oppgaver har en tilsynsperson i fosterhjemmet?

Formålet med tilsynet skal være å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Du skal være en person som barnet skal kunne ta opp spørsmål og problemer med. Det kan være problemer knyttet til plasseringen, eller problemer barnet måtte ha i kontakten med barneverntjenesten.

Tilsynsfører skal skrive rapport som sendes til kommunen etter hvert tilsynsbesøk.

Tilsyn skal utføres så lenge barnet bor i fosterhjem, eller frem til barnet er 18 år

Du skal gjøre tilsyn så ofte det er nødvendig, og minst fire ganger i året

Tilsynet varer inntil fire timer per besøk. Dette inkluderer tiden du bruker på kjøring og rapportskriving

Du kan lese mer om tilsynsfører i hjemmet: https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Fosterhjem/Tilsyn/

 

Avlønning / godtgjøring

Tilsynspersoner godgjøres med en timesats på 400 kr pr time.

Kjøring til og fra fosterhjemmet dekkes etter Statens reiseregulativ

Godtgjøring for evt. aktiviteter med barnet.

 • Utgiftsdekning på inntil 500 kr mot kvittering.
 • Utgifter ut over dette må avtales med kontakperson på forhånd.
 • Arbeidsgodtgjørelsen er skattepliktig.

 

Hva slags opplæring og veiledning får du?

Vi vektlegger personlig egnethet, og ser at du helst har helst erfaring fra arbeid med barn.

Du må være over 18 år, og ha førerkort til personbil.

Du mottar veiledning fra kontaktperson for barnet som jobber i barneverntjenesten.

 

Kontaktinfo:

Du kan ringe barneverntjenesten i Nesseby og Tana på mobil 404 406 12 eller 404 406 15, eller du kan sende e- post til barnevern@nesseby.kommune.no.

Du blir da kontaktet av en i barneverntjenesten i forhold til informasjon og eventuelt samtale/ intervju.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS