• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Valgurne

Utlegging av listeforslag til ettersyn

 

Valgstyret i Nesseby har i møte 11.4.2011godkjent listeforslagene til kommunestyrevalget i Nesseby 2011, og disse legges, i medhold av valglovens

§6-6(1),ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

  

·      Nesseby kommunes hjemmeside www.nesseby.kommune.no

·      Servicekontoret i Varangerbotn

·      Biblioteket

·      Bibliotekbussen

·      Coop Marked

 

 

Unjárgga Same Álbmot Bellodat – SÁB

 

 

For- og etternavn

Fødselsår

Bosted

1.

Anja Noste

1982

Gorŋetak/Gornitak

2.

Jan Ivvár Smuk

1987

Sirdagohppi/Sivertbukt

3.

Siv Annie Mathisen

1966

Unjárga/Nesseby

4.

Ingvald Andersen

1951

Unjárga/Nesseby

5.

Bjørg Guttorm

1954

Njiđggunjálbmi/Vesterelvnesset

6.

Nils A. Gaup

1951

Unjárga/Nesseby

7.

Lone Johanne Nilssen

1991

Stuorravuonna/Karlebotn

8.

Jo Dikkanen

1969

Suovvejohka/Bergeby

9.

Kristine Ballari

1992

Njiđggunjálbmi/Vesterelvnesset

10.

Bjørn Egil Nilssen

1970

Stuorravuonna/Karlebotn

11.

Rávdná Márja N. Gaup

1983

Njiđgu/Vesterelv

12.

Solfrid Mathisen

1969

Reahpin/Reppen

13.

Geir Arne Johnsen

1959

Vuonnabahta/Varangerbotn

14.

Gunn-Britt Retter

1971

Suovvejohka/Bergeby

15.

Per Ove Roska

1963

Fuoikkanjárga/Bunes

16.

Simen Marjavara

1988

Stuorravuonna/Karlebotn

17.

Berit Ranveig Nilssen

1959

Stuorravuonna/Karlebotn

18.

Svein Persen

1953

Vuonnabahta/Varangerbotn

19.

Stein Østmo

1957

Unjárga/Nesseby

20.

Tor Ivar Mathisen

1959

Burnjárga/Burnes

21.

Jenny Eriksen

1947

Unjárga/Nesseby

22.

Einar Roska

1944

Unjárga/Nesseby

 

Sosialistisk Venstreparti

 

 

For- og etternavn

Fødselsår

Bosted

  1.

Oddvar Betten

1947

Nyborg

  2.

Linn Jeanne Muotka

1977

Gornitak

  3.

Leif Eberg Hansen

1958

Karlebotn

  4.

Sissel Røstgaard

1981

Suki

  5.

Eirik Larsen

1983

Meskelv

  6.

Kari Moan

1955

Nesseby

  7.

Jon Ramy Andersen

1982

Vesterelvnesset

  8.

Kirsti Bergstø

1981

Suki

  9.

Ole Mattis Siri

1982

Bergeby

10.

Anja Øfsti Uglem

1981

Vesterelvnesset

11.

Sandra Nilsen

1959

Varangerbotn

12.

Thorbjørn Henrik Bjørkli

1941

Nesseby

 


Det Norske Arbeiderparti

 

 

For- og etternavn

Fødselsår

Bosted

1.

Knut Store*

1962

Karlebotn

2.

Hanne Iversen*

1988

Vesterelvnesset

3.

Jan Hansen

1959

Bunes

4.

Magnhild Mathisen

1953

Vesterelv

5.

Jim Njuolla

1966

Nyelv

6.

Trine Kristiansen

1972

Nesseby

7.

Jørn Opdahl

1978

Nyborg

8.

Nina Persen

1968

Varangerbotn

9.

Helmer Losoa

1938

Byluft

10.

Heidi Olsen

1970

Vesterelvnesset

11.

Nils Noste

1951

Burnes

12.

Gina Gaski

1972

Nesseby

13.

Steinar Olsen

1944

Nesseby

14.

Linn Jeanett Bergmo Store

1987

Varangerbotn

15.

Per Thorbjørn Balk Aune

1950

Vesterelv

16.

Astrid Siri

1950

Karlebotn

17.

Verner Methi

1963

Nesseby

18.

Ina Kristine Store

1988

Karlebotn

19.

Paul Varsi

1961

Varangerbotn

20.

Ester Ingeborg Olsen

1932

Vesterelv

21.

Anne Grete Njuolla

1974

Nyelv

 


Tverrpolitisk Liste

 

 

For- og etternavn

Fødselsår

Bosted

1.

Marit Kjerstad

1980

Burnes

2.

Charles Petterson

1969

Nesseby

3.

Rolf Mathi Reisænen

1955

Abelsborg

4.

Kate Johanne Utsi

1979

Nesseby

5.

Harald Store

1955

Gornitak

6.

Kirsten Berit Hætta

1965

Burnes

7.

Oddvar Njuolla

1965

Nyelv

8.

Jorunn Ludviksen Jernsletten

1971

Nesseby

9.

Øyvind Erichsen

1992

Nesseby

10.

Vigdis Siri

1954

Bergeby

11.

Kjell Harald Erichsen

1951

Nesseby

12.

Inger Katrine Juuso

1955

Nesseby

13.

Johnny-Leo Ludviksen Jernsletten

1967

Nesseby

14.

Jørn-Ottar Olsen

1973

Burnes

15.

Heidi Elisabeth Jernsletten

1960

Abelsborg

16.

Øystein Nilsen

1948

Abelsborg

17.

Odd Ingvald Lam

1947

Burnes

 

 

 

Høyre

 

 

For- og etternavn

Fødselsår

Bosted

1.

Tor Gunnar Henriksen

1967

Varangerbotn

2.

Tone Lise Roska

1966

Nesseby

3.

Laila Strandbakke Smuk

1962

Karlebotn

4.

Tor Ivar Hauge

1990

Bunes

5.

Terje Arild Nilssen

1946

Lyngnes

6.

Inger Anita Smuk

1961

Vesterelvnes

7.

Svein Arnulf Olsen

1946

Varangerbotn

8.

Svein Kårtvedt

1962

Suki

9.

Nils Teigen

1934

Gornitak

10.

Mari-Ann Nilssen

1945

VarangerbotnFremskrittspartiet

 

 

For- og etternavn

Fødselsår

Adresse

1.

Jarle Wilfred Andreassen

1958

Nesseby

2.

Elena Medhus

1983

Varangerbotn

3.

Stig Erling Johnsen

1971

Meskelv

4.

Ane-Helen Pedersen

1990

Nesseby

5.

Arild Johnsen

1947

Karlebotn

6.

Esther Karin Stina

1949

Gornitak

7.

Torgeir Olsen

1955

Varangerbotn

8.

Eiren C. Johnsen

1973

Meskelv

9.

Tor Ivar Soldat

1964

Karlebotn

10.

Odd Inge Sør-Reime

1972

Nesseby

11.

Tommy Andersen

1975

Nesseby

12.

Ragnar B. Smuk

1947

Karlebotn


 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS