• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
gullspråk

Utlysning stipendordning samisklærere og sykepleiere med samiskspråklig kompetanse skoleår 2019/2020

Som del av forvaltningsområdet for samisk språk, har Nesseby kommune et særskilt ansvar for å sikre befolkningen et tilbud på samisk. For å stimulere til rekruttering av samisklærere og sykepleiere har kommunen satt av 250 000,- til stipendordning.

Kriterier for å kunne søke om stipend:

Samisklærer:

-være under utdanning som vil gi godkjenning som lærer i grunnskolen

-inneha samiskspråklig kompetanse for å undervise i og på samisk i grunnskolen

Sykepleier:

-være under utdanning som vil gi godkjenning som sykepleier

-samiskspråklig kompetanse

 

Hver student kan tildeles stipend på kr 25 000 pr inneværende skoleår, under forutsetning at det bevilges midler til dette.

2 års bindingstid til Nesseby kommune etter endt utdanning. Dersom brudd på bindingstid må stipendet tilbakebetales.

Vilkår til søker:

Søker skal legge ved søknaden følgende dokumentasjon:

- Studie og antall studiepoeng

- Bekreftelse på betalt semesteravgift

 

Skriftlig søknad med påkrevd dokumentasjon sendes til postmottak@nesseby.kommune.no. Søknaden merkes med « stipeandaortnet sámegiellagiidda/ samisk stipendordning».

 

Søknadsfrist for skoleåret 2019/2020 er mandag 6.7.2020.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS