arealplan

Utsendelse av kommuneplanens arealdel 2011-2021

Etter en omfattende prosess med bred medvirkning fra kommunens innbyggere og andre interessenter er ny arealdel av kommuneplanen vedtatt av kommunestyret.

Vedtatt av kommunestyret i sak 11/30 den 24.6.2011.

Planen inneholder disse dokumenter:

Planbestemmelser og retningslinjer - Last ned

Kommuneplanens strategidel - Last ned

Kommuneplanens arealdel - Last ned

Utsnitt - Varangerbotn - Last nedt

Utsnitt - Nesseby kirkested - Last ned

Utsnitt - Karlebotn - Last ned

Utsnitt – Nyelv - Last ned

25.04.2016 Bent Johansen
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut