• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
bufetat-logo

Vakttelefon for fosterforeldre

Vakttelefonen er en akutt telefon for alle fosterforeldre i Nord-Norge som har behov for veiledning i en akutt krisesituasjon utenfor ordinær arbeidstid.
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region nord har fått i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å opprette en vakttelefonordning for alle fosterforeldre i Nord-Norge.

Vakttelefonen skal kunne veilede og henvise fosterforeldre til andre relevante hjelpeinstanser som barnevernvakt, politi og legevaktordninger, dersom det er behov for det.


Telefonnummeret du skal ringe hvis du opplever en akutt krise er: 466 15 900


Vakttelefonen vil være bemannet:

Mandag til fredag: 16.00-08.00

Fredag kl 16.00 til mandag kl 08.00 (døgnvakt)Vakttelefonen vil være i drift fra den 04.01.2010Vakttelefonen er ment som en beredskap i nødssituasjoner utenom vanlig arbeidstid. En nødssituasjon kan være en akutt problemstillinger som oppstår i forhold til fosterbarnet, som dødsfall i nær familie, vold eller akutt sykdom. Veiledningen vil være av en slik karakter at fosterforeldre kan stå i den aktuelle situasjonen, til påfølgende arbeidsdag, hvor dere kan få bistand fra det kommunale barnevern eller tilhørende fosterhjemstjeneste.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS