• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Scooter-2012

Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud i del av Nesseby kommune

Dette gjelder kun dispensasjoner gitt for motorferdsel på sørsiden av kommune. Fra løype 10 til Sør-Varangergrensen.

Fylkesmannens vedtak:
Med hjemmel i § 9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag inndrar Fylkesmannen alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i et område vist på vedlagt kart. Motorferdselsforbudet gjelder fra og med den 27. april 2018 og inntil videre.
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.
Skuterløypene innenfor det avgrensede området omfattes ikke av motorferdselsforbudet.

Se Fylkesmannens vedtak (med kart)

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS