Logo FeFo

Vedteig

Alle innbyggere i Finnmark har rett til hogst av lauvskog til brensel for husbehov innen egen kommune. Vedteigene gis for 1 år av gangen.​

Vedteig skaffes via den selvbetjente vedportalen www.natureit.no. Du velger vedteig på finnmarkskartet og skriver ut vedteigseddelen.

Les mer hos FEFO

Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut