Logo FeFo

Vedteig

Alle innbyggere i Finnmark har rett til hogst av lauvskog til brensel for husbehov innen egen kommune. Vedteigene gis for 1 år av gangen.​

Vedteig skaffes via den selvbetjente vedportalen www.natureit.no. Du velger vedteig på finnmarkskartet og skriver ut vedteigseddelen.

Les mer hos FEFO

Bent Johansen
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut