Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep. 

Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan benytte dette nummeret. Vern for eldre jobber også med å forebygge overgrep gjennom råd og veiledning til den eldre, pårørende og hjelpeapparatet.

logo%2Bvern%2Bfor%2Beldre.jpg

Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut