Mat

Vi trenger noen som kan lage mat

I forbindelse med samisk språkkonferanse 27.11 søkes det etter noen (lag/foreninger) som kan lage lunsj og bake kaker.
Send mail med hva dere kunne tenke dere å lage og pris pr. person snarest (senest 6.november).

E-mail andsiv@nesseby.kommune.no
05.11.2009 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut