• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
DM-Helsefagarbeider-aug-2014-1

Vil du bli helsefagarbeider?

Prosjekt voksenopplæring jeg vil bli HELSEFAGARBEIDER - med ABC til fagbrev; desentralisert tilbud med samlinger i Vadsø. Oppstart i februar 2015.

Aldring og Helse, som er et nasjonalt kompetansesenter, driver nå på oppdrag fra Helsedirektoratet utstrakt opplæringsvirksomhet for voksne flere steder i samarbeid med Opplæringskontoret i Lakselv.

Fire ukesamlinger over 1 ½ år

Egenandel på kr 5000,- til opplæringskontoret. Opplæringskontoret skaffer til veie lærebøker. Alle avlegger en tverrfaglig eksamen våren 2016 og må så sørge for å skaffe seg nok praksis til å kunne gå opp til fagprøve. Aldring og helse vil kunne følge den enkelte elev helt fram til fagbrev.

Kriteriene for å kunne melde seg på er at du er ufaglært men innehar en stillingshjemmel i kommunen enten som fast ansatt, vikar eller bare tilkallingsvikar. Du skal også være tilknyttet en fagutdannet veileder på arbeidsplassen. Søknad / Registreringsskjema sendes Aldring og helse som også kompetanse vurderer den enkelte. Ta kontakt med Pleie og omsorg i Nesseby kommune dersom du er interessert, eller Opplæringskontoret i Lakselv!  

Kontaktpersoner i Pleie og omsorg i Nesseby: Torill Vara; telefon 40440662 eller Gro Brandsegg telefon; 40440641

Kontaktperson Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark: Svein Ekhorn; telefon: 94885175

 Se også http://www.aldringoghelse.no/

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS