FFK_hovedlogo_pms

Søk om tilskudd til ungdomsaktiviteter i Finnmark innen 20. september

Vil du ha støtte til ditt ungdomsprosjekt?

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere ungdom i alderen 13-23 år til aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltakelse innenfor kulturfeltet og allmennyttige formål. Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om midler.

En forutsetning for å motta tilskudd er høy grad av ungdomsmedvirkning og rusfrie arrangementer/aktiviteter. Tiltak som inkluderer samarbeid over kommunegrenser, skal prioriteres.

25.000 kroner fordeles

Tildeling skjer to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. september (i år utvidet til 20. september). Det fordeles 25 000 kroner ved hver fordeling.

Det er fylkesungdomsrådet som har mandat til å behandle søknader og som fordeler midlene.

Organisasjoner som mottar fast driftstilskudd/støtte fra statlige organer eller fylkeskommunen, samt idrettslag som er organisert gjennom Norges idrettsforbund (NIF), vil ikke få tilskudd.

Bent Johansen
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut