• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
logo

Virksomhetene Pleie- og omsorg og Hjelpetjenesten legges ned!

Nesseby kommune har i dag to virksomheter som har ansvaret for helse- og omsorgsområdet i kommunen. 31.oktober 2022 legger vi ned virksomhetene pleie- og omsorg og hjelpetjenesten, og oppretter to nye virksomheter fra 1.november 2022.

De to virksomhetene som får alle oppgavene fra de to «gamle virksomhetene», med unntak av PP-tjenesten som har vært organisert under hjelpetjenesten. Denne oppgaven flyttes til kommunedirektøren stab fra 1.november 2022.  

De to nye virksomhetene i Nesseby kommune skal hete:

 • Virksomhet for bo- og omsorg
 • Virksomhet for helse- og forebygging

Målet med å opprette de to nye virksomhetene er å samle bo- og omsorgstjenestene i en virksomhet, og styrke kommunens arbeid innenfor helse (eksempelvis følge opp legetjenesten) og det forebyggende helsearbeidet.

Virksomhetsledere for de nye virksomheten!

Dagens virksomhetsleder for pleie- og omsorg har krav på å bli innplassert som virksomhetsleder i en av de to virksomhetene. Siden dagens virksomhetsleder av hjelpetjenesten er konstituert, har ikke denne lederen krav på å bli innplassert som virksomhetsleder. 

Det vil derfor bli konstituert en ny virksomhetsleder for den ene virksomheten. Det vil komme mer informasjon om virksomhetsleder stillingene onsdag 26.oktober.  

De to virksomhetslederne for bo- og omsorgstjenesten og helse- og forebygging samarbeider skal samarbeide tett. Dette betyr faste de ukentlige møter for å samordne og koordinere arbeidet i de to virksomhetene.

Kort om virksomhet for bo- og omsorg:

Virksomhet for bo- og omsorg skal fra 1.november bestå av følgende to avdelinger:

 • Avdeling institusjon (inkludert kjøkken)
 • Avdeling hjemmebaserte tjenester (hjemmehjelp, hjemmesykepleie, hjelpemiddelkoordinator, samt bo- og avlastningstjenesten)

 

Kort om virksomhet for helse- og forebygging:

Vi har vært for svakt organisert til å følge opp helsearbeidet i kommunen. Det har derfor, etter kommunedirektørens mening, vært for liten kapasitet i administrasjonen til å følge opp de ansatte på dette området, samt de samarbeidsavtalene vi har hatt med Tana innenfor helsesiden. 

Statsforvalteren har også gitt oss en tilbakemelding på at vi vi scorer lavt på forebyggende folkehelsearbeid. Denne virksomheten skal derfor ha ansvaret for forebyggende folkehelsearbeid og miljørettet helsevern.

Kommunedirektøren styrker derfor vårt arbeid innen helse- og forebyggende helse ved å etablere en egen virksomhet for helse- og forebygging fra 1.november.

 

Denne virksomheten skal ha følgende oppgaver:

 • Ansvaret for å følge opp samarbeidsavtalen som vi har med Tana innenfor legetjenesten (hvis kommunestyret i desember velger å etablere egen legetjeneste i kommunen, så legges legetjenesten til denne virksomheten)
 • Legekontoret og lab
 • Fysioterapeut/oppfølging av avtaler vi har med fysioterapeut
 • Helsesykepleier
 • Folkehelsearbeid/miljørettet helsevernJordmor
 • Ergoterapeut
 • Psykiatrisk helsesykepleier
 • RusarbeidKommunepsykolog

 

I dag er det slik at vi ikke har flere av disse tjenestene i kommunen, og på enkelte av disse områdene har vi samarbeid med nabokommunene. 

Den nye virksomheten får ansvaret for å vurdere hvordan Nesseby kommune skal kunne levere disse tjenestene overfor kommunens innbyggere.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS